Zakład wiertniczy "Gruberski"

Slider

Wiercenie studni Piła

Studnie głębinowe Piła i Wiercenie studnie głębinowych Piła

Nasza działalność poszerzyła swój zakres dzięki czemu obsługujemy również mieszkańców z obszaru Piły i okolic.

Wykonanie odwiertów umożliwia eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja studni uzależniona jest od głębokości zalegania warstwy wodonośnej i jej rodzaju oraz żądanej wydajności studni. Nasz firma posiada profesjonalny sprzęt umożliwiający wykonanie odwiertu studni na prawy oraz lewy obieg płuczki wiertniczej metodą mechaniczno-obrotową. Do zabudowy studni używamy wyłącznie atestowanych materiałów. Wykonujemy obserwacje podczas pompowań oczyszczających i pomiarowych, pozwalające dokładnie określić zasoby studni (wydajność).

„Gruberski” Zakład Wiertniczy w Pile posiada uprawnienia do prowadzenia wierceń do głębokości 300 m i podlega nadzorowi Okręgowego Urzędu Górniczego. Zaletą naszej firmy jest czystość oraz porządek przy wykonaniu studni głębinowych i otworów poszukiwawczych. Uwzględniając dobro klienta, ze względu na zagospodarowanie działek i ogrodów ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy przy wykonywaniu otworów wiertniczych. Pracownicy posiadają stosowne uprawnienia zatwierdzone zgodnie z Ustawą Prawo Górnicze i Geologiczne. Prowadzimy wiercenia na terenie całej Polski, a także od dłuższego czasu w zasięgu naszych zleceń znajduje się również Piła.

Na wykonane usługi udzielamy gwarancji. Podczas kilkudziesięcioletniej działalności zrealizowaliśmy szereg zamówień zarówno dla gmin, zakładów działalności gospodarczej jak i inwestorów prywatnych.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą:

  • Wiercenie studni głębinowych
  • Regeneracja studni
  • Gwarancja 3 lata
  • Wiercimy do 300m.
Obszar naszego działania obejmuje również inne miejscowości jak: