BUDROS - Tomasz Rosiak

Slider

Wiercenie studni Piła

Studnie głębinowe Piła i Wiercenie studnie głębinowych Piła

Nasza działalność poszerzyła swój zakres dzięki czemu obsługujemy również mieszkańców z obszaru Piły i okolic.

Wykonanie odwiertów umożliwia eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja studni uzależniona jest od głębokości zalegania warstwy wodonośnej i jej rodzaju oraz żądanej wydajności studni. Nasz firma posiada profesjonalny sprzęt umożliwiający wykonanie odwiertu studni głębinowej. Do zabudowy studni używamy wyłącznie atestowanych materiałów. Wykonujemy obserwacje podczas pompowań oczyszczających i pomiarowych, pozwalające dokładnie określić zasoby studni (wydajność).

Zaletą naszej firmy jest czystość oraz porządek przy wykonaniu studni głębinowych i otworów poszukiwawczych. Współpracujemy również z firmą wykonującą pomiary warstwy wodonośnej technologią tomografii elektrooporowej - uwzględniając dobro klienta, ze względu na zagospodarowanie działek i ogrodów ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy przy wykonywaniu otworów wiertniczych. 

Podczas kilkudziesięcioletniej działalności zrealizowaliśmy szereg zamówień zarówno dla gmin, zakładów działalności gospodarczej jak i inwestorów prywatnych.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą:

  • Wiercenie studni głębinowych
  • Szukanie wody
  • Odwiert do pomp ciepła
Obszar naszego działania obejmuje również inne miejscowości jak: