Zakład wiertniczy "Gruberski"

Slider

Chodzież

Wiercimy studnie w Chodzieżu i okolicach

Wykonujemy odwierty umożliwiające eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Prowadzimy profesjonalne doradztwo w sprawie lokalizacji studni głębinowych, świadczymy kompleksowe usługi wykonując odwierty poszukiwawcze, wiercenie/kopanie studni głębinowych na terenie Chodzieża i okolic. Wykonujemy odwierty do głębokości 300m ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych. Nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia zatwierdzone zgodnie z Ustawą Prawo Górnicze i Geologiczne.

"GRUBERSKI" Zakład Wiertniczy

Filia w Chodzieżu:

tel. 601-950-538
tel. 600-834-453