BUDROS - Tomasz Rosiak

Slider

Czarnków

Wiercimy studnie w Czarnkowie i okolicach

Wykonujemy odwierty umożliwiające eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Prowadzimy profesjonalne doradztwo w sprawie lokalizacji studni głębinowych, świadczymy kompleksowe usługi wykonując odwierty poszukiwawcze, wiercenie/kopanie studni głębinowych na terenie Czarnkowa i okolic, szukamy również warstwy wodonośnej metodą tomografii elektrooporowej -dzięki temu ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych. 

BUDROS - Tomasz Rosiak

Filia w Czarnkowie:

Tel.+48 601 900 150