BUDROS - Tomasz Rosiak

Slider

Koło

Wiercimy studnie w Kole i okolicach

Wykonujemy odwierty umożliwiające eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Prowadzimy profesjonalne doradztwo w sprawie lokalizacji studni głębinowych, świadczymy kompleksowe usługi wykonując odwierty poszukiwawcze, wiercenie/kopanie studni głębinowych na terenie Koła i okolic, współpracujemy również z firmą wykonującą pomiary warstwy wodonośnej metodą tomografii elektrooporowej - ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych.

BUDROS - Tomasz Rosiak

Filia w Kole:

Tel.+48 601 900 150