BUDROS - Tomasz Rosiak

Slider

Wałcz

Wiercimy studnie w Wałczu i okolicach

Wykonujemy odwierty umożliwiające eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Prowadzimy profesjonalne doradztwo w sprawie lokalizacji studni głębinowych, świadczymy kompleksowe usługi wykonując odwierty poszukiwawcze, wiercenie/kopanie studni głębinowych na terenie Wałcza i okolic, poszukujemy wody metodą tomografii elektrooporowej - w ten sposób ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych. 

BUDROS - Tomasz Rosiak

Filia w Wałczu:

Tel.+48 601 900 150