BUDROS - Tomasz Rosiak

Slider

Września

Wiercimy studnie we Wrześni i okolicach

Wykonujemy odwierty umożliwiające eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Prowadzimy profesjonalne doradztwo w sprawie lokalizacji studni głębinowych, świadczymy kompleksowe usługi wykonując odwierty poszukiwawcze, wiercenie/kopanie studni głębinowych na terenie Wrześni i okolic, nasi fachowcy z doświadczeniem w poszukiwaniu wody metodą tomografii elektrooporowej pozwalają znaleźć warstwę wodonośną bez odwiertów - ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych.

BUDROS - Tomasz Rosiak

Filia w Września:

Tel.+48 601 900 150