BUDROS - Tomasz Rosiak

Slider

Wyrzysk

Wiercimy studnie w Wyrzysku i okolicach

Wykonujemy odwierty umożliwiające eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Prowadzimy profesjonalne doradztwo w sprawie lokalizacji studni głębinowych, świadczymy kompleksowe usługi wykonując odwierty poszukiwawcze, wiercenie/kopanie studni głębinowych na terenie Wyrzyska i okolic, szukamy wody metodą tomografii elektrooporowej - ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych.

BUDROS - Tomasz Rosiak

Filia w Wyrzysku:

Tel.+48 601 900 150