BUDROS - Tomasz Rosiak

Slider

Złotów

Wiercimy studnie w Złotowie i okolicach

Wykonujemy odwierty umożliwiające eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Prowadzimy profesjonalne doradztwo w sprawie lokalizacji studni głębinowych, świadczymy kompleksowe usługi wykonując odwierty poszukiwawcze, wiercenie/kopanie studni głębinowych na terenie Złotowa i okolic, ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych poprzez poszukiwanie warstwy wodonośnej metodą tomografii elektrooporowej.

BUDROS - Tomasz Rosiak

Filia w Złotowie:

Tel.+48 601 900 150